کمالگرایی
کمال‌گرایی، آفتی مهلک
توسعه فردی و موفقیت

کمال‌گرایی، آفتی مهلک

کمال‌گرایی، آفتی مهلک کمال‌گرایی از ویژگی‌هایی است که هم می‌تواند مفید باشد و هم می‌تواند دردسرساز و کشنده باشد. یک انسان کمال‌گرا  ارزش خود را

بیشتر بخوانیم
خاطره کمال‌گرایی
توسعه فردی و موفقیت

یک خاطره از کمال‌گرایی

انسان‌هایی وجود دارند که وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند باید به‌صورت تمام و کمال کارشان بی‌عیب و نقص باشد؛ یعنی همهٔ جوانب کار را

بیشتر بخوانیم