پارس وی دی اس
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
تا کی بُوَد انتظار، کار من وتو بر گردن روزگار، کار من و تو
سروده‌های من

تا کی بُوَد انتظار، کار من و تو

تا کی بُوَد انتظار، کار من وتو بر گردن روزگار، کار من و تو چون چرخ بچرخید غزالم برمید در گردش دیگرش، زمان من وتو تا چند کنم هنر نمایی

ادامه مطلب »
امشب براه کوی رُخَت جان نهاده‌ایم جانی که بود، بر سر جانان نهاده‌ایم
سروده‌های من

امشب براه کوی رُخَت جان نهاده‌ایم

امشب براه کوی رُخَت جان نهاده‌ایم جانی که بود،  بر سر جانان نهاده‌ایم در ره بر آمدیم چو از جای بر شدیم بر خاکِ راه تو پیمان نهاده‌ایم بسکه ملول

ادامه مطلب »
بر سرِ آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصّه سر آید
پارس وی دی اس