پارس وی دی اس
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
عروسک قصه‌ی من
شعر نو

عروسک قصه‌ی من

عروسک قصه‌ی من  ای که همواره تو بودی در شب تنهایی و شیدایی و بی آشنایی.  ای که بودی و شنیدی قصه‌های غصه‌هایم. عروسک قصه‌ی من  چه آمد بر سر

ادامه مطلب »
رهنمایان حقیقت جملگی باده پرستند ماهرویان طریقت ز صفا جام شکستند
سروده‌های من

رهنمایان حقیقت جملگی باده پرستند

رهنمایان حقیقت جملگی باده پرستند ماهرویان طریقت ز صفا جام شکستند راهبانِ درِ دیر و زاهدانِ درِ معبد از گدایان جفا دیده دگر روی ببستند ز سرِ صدق و صفا

ادامه مطلب »
بر سرِ آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصّه سر آید
پارس وی دی اس