اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
تا کی بُوَد انتظار، کار من وتو بر گردن روزگار، کار من و تو
سروده‌های من

تا کی بُوَد انتظار، کار من و تو

تا کی بُوَد انتظار، کار من وتو بر گردن روزگار، کار من و تو چون چرخ بچرخید غزالم برمید در گردش دیگرش، زمان من وتو تا چند کنم هنر نمایی

ادامه مطلب »
بر سرِ آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصّه سر آید