عشق یعنی
عشق یعنی اشعار محمدرضا معاشرتی
سروده‌های من

عشق یعنی

عشق یعنی عشق یعنی یک جهان دلدادگی در مسیر زندگی بیچارگی عشق یعنی یک بغل احساس غم در نبودش می‌زنی بس زیروبم عشق یعنی شور

بیشتر بخوانیم