شاعر محمدرضا معاشرتی
سلام بر تو شاعر محمدرضا معاشرتی
سروده‌های من

سلام بر تو

  سلام بر تو ای ماندگارترین ماندگارها ای سرچشمه‌ی پاکی و زیبایی ای طلوع صبح جاویدان و ای غروب روزهای سخت جدایی   نمی‌دانم، آیا

بیشتر بخوانیم
روح من
سروده‌های من

روح من

  روح من آرام باش روح من نوبت بی‌تابی نیست روح من سخت به تو مدیونم روح من پنجه به دیوار مکش روح من ناله

بیشتر بخوانیم
اگر بودی پدر
شعر نو

اگر بودی پدر

اگر بودی پدر  آه، اگر بودی، اگر بودی پدر  می‌گفتمت آنچه که آمد بر سرم   کجا بودی ببینی رنج و سختی‌های بعد از خود  کجا

بیشتر بخوانیم
عروسک قصه‌ی من
شعر نو

عروسک قصه‌ی من

عروسک قصه‌ی من  ای که همواره تو بودی در شب تنهایی و شیدایی و بی آشنایی.  ای که بودی و شنیدی قصه‌های غصه‌هایم. عروسک قصه‌ی

بیشتر بخوانیم