اهمال_کاری
خاطره کمال‌گرایی
توسعه فردی و موفقیت

یک خاطره از کمال‌گرایی

انسان‌هایی وجود دارند که وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند باید به‌صورت تمام و کمال کارشان بی‌عیب و نقص باشد؛ یعنی همهٔ جوانب کار را

بیشتر بخوانیم