شهریور ۱۳۹۶(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
سلام بر تو شاعر محمدرضا معاشرتی
سروده‌های من

سلام بر تو

  سلام بر تو ای ماندگارترین ماندگارها ای سرچشمه‌ی پاکی و زیبایی ای طلوع صبح جاویدان و ای غروب روزهای سخت جدایی   نمی‌دانم، آیا

بیشتر بخوانیم