بهمن ۱۳۹۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
روح من
سروده‌های من

روح من

  روح من آرام باش روح من نوبت بی‌تابی نیست روح من سخت به تو مدیونم روح من پنجه به دیوار مکش روح من ناله

بیشتر بخوانیم